หางาน หาคน คุณภาพ ง่ายแค่คลิก!!
พื้นที่โฆษณา : เด่น สะดุดตา ราคาประหยัด เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจ คลิกดูรายละเอียด
อัตราค่าบริการทฤษฎีค่าจ้างใจยุคเศรษฐกิจตกต่ำ (ค.ศ.1870 -1890)ทฤษฎีค่าจ้างใจยุคเศรษฐกิจตกต่ำ (ค.ศ.1870 -1890)
 
 
ในยุคนี้อัตราการเพิ่มขอประชากรลดลง ขณะเดียวกันนายจ้างก็พยายามลดต้นทุนการผลิตการจ้างงานจะทำเมื่อจำเป็นและแน่ใจว่าจะหาประโยชน์จากลูกจ้างให้ได้สูงสุด ทฤษฎีค่าจ้างในยุคนี้มีทฤษฎีสำคัญคือ ทฤษฎีค่าจ้างตามผลผลิตสุดท้าย (Marginal Productivity Theory of  Wage) โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ชื่อ John Bate Clark สมมุติฐานที่สำคัญของทฤษฎีนี้คือกฎการลดน้อยถอยลงของผลตอบแทน(Law of Diminishing returns)  ทฤษฎีนี้กล่าวว่านายจ้าง จะจ้างคนงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่อัตราค่าจ้างต่ำกว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ้างงานนั้น เมื่อใดที่จ้างจนกระทั่งค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้คนงานในจำนวนที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงหรือเท่ากับรายได้สุดท้ายก็จะหยุดการจ้างงานนั่นคือ อัตราค่าจ้างจะมีแนวโน้มเท่ากับรายได้สุดท้ายของแรงงาน (รายได้สุดท้ายของแรงงาน =  รายได้ส่วนที่นายจ้างได้รับเพิ่มขึ้นจากการจ้างคนงานที่เพิ่มขึ้น)
 
ยกตัวอย่าง เช่น นาย ก.  ดำเนินธุรกิจขายของที่ระลึก เขาจ้างคนงานขายของหน้าร้านไว้ 1 คน ในอัตราวันละ 100 บาท นาย ก. เห็นว่าการกิจการดำเนินไปได้ดี ขายของได้วันละ 1,000 บาท หักค่าใช้จ่ายมีกำไร 50 %  คือกำไร 500 บาท  แต่ยังมีลูกค้าอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาในร้านแล้ว ไม่ได้รับการบริการเลยเข้าไปใช้บริการในร้านถัดไป นาย ก. จึงจ้างลูกจ้างมาอีก 1 คน ในอัตราค่าจ้างเดียวกัน ในการนี้ทำให้นาย ก. มีลูกค้าเพิ่มอีก และมายได้เพิ่มอีกวันละ 1,500 บาท ถ้านาย ก. จ้างลูกจ้างเพิ่มอีกเป็น 3 คน รายได้เพิ่มเป็นวันละ 1,700 บาท ถ้านาย ก. จ้างลูกจ้าง 4 คน กำไรที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างนั้นจะน้อยกว่าค่าจ้างที่จ่ายไป( 100 บาท) ดังนั้นจำนวนลูกจ้างที่เหมาะสมให้กำไรสูงสุดแก่นาย ก. คือ 3 คน ในอัตราค่าจ้างวันละ 100  บาทต่อคน สามารถดูได้ตามตารางนี้
 
 
ขนาดของแรงงาน(คน)
รายได้รวม(บาท)
ต้นทุนค่าแรงเพิ่ม(บาท)
กำไรรวม(บาท)
กำไรเพิ่ม(บาท)
0
-
-
-
-
1
1000
-
500
500
2
1500
100
750
250
3
1700
100
850
100
4
1800
100
900
50 (ไม่คุ้มค่า)
 จำนวนผู้ชม 2163 ครั้ง


ค้นหา :
ทฤษฎีค่าจ้างใจยุคเศรษฐกิจตกต่ำ (ค.ศ.1870 -1890), Salary.SiamHRM.com™ Job Salaries & Compensation Survey Software in Thailand สำรวจ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ งานบริหาร งานบุคคล ทฤษฎี ค่าจ้าง ค่าแรงงานขั้นต่ำ Job Grade Job Level ตำแหน่งงาน จังหวัด ประเภทอุตสาหกรม ประเภทธุรกิจ ภาค สำรวจค่าจ้าง สำรวจค่าตอบแทน สำรวจสวัสดิการ แบบสำรวจ โครงการ บริหารค่าตอบแทน บริหารเงินเดือน บริหารแรงงาน, บริหารสวัสดิการ แบบสอบถาม Survey Salary Salary Survey Compensation Strategy based pay supplement pay variable pay policy employee service นโยบายค่าจ้าง การบริหารค่าจ้าง โครงสร้างค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง กระบอกเงินเดือน กระบอกค่าจ้าง Midpoint Salary structure Compensation job evaluation Classification Ranking Point Rating Factor Comparison การจัดกลุ่มงาน กลุ่มงาน Range Spread broadbanding 2006 2005 average salary salaries career job jobs compensation survey software scale pay wage wages careers cost living wizard executive six figure range compare comparison education training personal report raise raises negotiate plan planning
© 2006 SIAMHRM.COM
All Rights Reserved
  Copyright© 2004 SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แหล่งรวมคนทำงาน คนหางาน .
   คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม เลขที่ 23/303 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   ข้อมูลในเว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้